ZDRAVÁ SLUNEČNÍ ENERGIE DO VAŠICH DOMOVŮ


Registrace do SOD je již aktivní!

nova_zelena_usporam

S radostí Vám oznamujeme, že naše firma byla zaregistrována do


Nová zelená úsporám již běží

nova_zelena_usporam

Dne 13.6.2013 byly vyhlášeny nové podmínky pro získání státní dotace Nová zelená úsporám pro rodinné domy. Na solární systémy lze získat finanční dotaci až do výše 50000 Kč pro systémy s přípravou TUV a přitápění. Pro systémy přípravy teplé užitkové vody pak lze získat dotaci až do výše 35000 Kč. Více informací naleznete na oficiálních stránkách Nová zelená úsporám.


Solární systémy s šesti kolektory

Ukázky namontovaných solárních systému s šesti kolektory. Ty mohou dodávat teplo na ohřev 600 l TUV, obvykle je však takový systém využívan v kombinaci k přípravě TUV a zároveň k přitápění objektu (přes akumulační nádrže), eventuelně k přihřívání vody v bazénu (přebytkové teplo v letních měsících).


Instalací solárního termického systému se slunečními kolektory ročně ušetříte tisíce za drahé energie!