Časté otázky

Jaký je rozdíl mezi slunečními kolektory a fotovoltaickými panely?

Již ze samotného slova “fotovoltaický” je patrno, že tyto články vyrábí ze solárního záření elektrickou energii. Sluneční kolektory “sbírají” tepelnou energii a ta se potom ukládá k dalšímu užití v solárních zásobnících nebo v bazénech. Naše firma se tedy zabívá instalací solárních termických systémů!

Na co se dají použít sluneční kolektory?

V našich podmínkách se solární kolektory nejčastěji používají na přípravu teplé užitkové vody (TUV). Menší část instalací je na přitápění nebo na ohřev vody v bazénu.

Kam lze umístit a jak nastavit kolektory?

Kolektory doporučujeme instalovat na střechu orientovanou jižním směrem – azimut 180°, se sklonem 30-60° (ideální je sklon 45°). Orientace kolektorů na jihozápad je výhodnější než na jihovýchod. Není problém provozovat kolektory s odklonem až 40° na východ či na západ. Kolektorové pole lze též instalovat na ploché střechy, garáže nebo do terénu vedle budovy. Dnes je samozřejmostí též instalace na fasádu domu či integrace do střešní krytiny.

Kolik kolektorů je potřeba na ohřev vody, topení, vytápění bazénu?

Na přípravu TUV pro 2-3 člennou rodinu – 2 kolektory s 200 l  zásobníkem (4 m2 plochy kolektorů)  a příslušenstvím. Pro 3-5 člennou rodinu potom 3-4 kolektory s 300-400 l zásobníkem (6-8 m2 kolektorové plochy). V případě podpory vytápění nebo ohřevu bazénu je potřebná větší plocha kolektorového pole, kterou je nutno určit výpočtem na základě energetické bilance. Pro ohřev venkovního bazénu v kombinovaných systémech je potřebné uvažovat s plochou kolektorů od 40 do 50 % z plochy povrchu bazénu, u interiérových bazénů je plocha kolektoru přibližně rovná ploše povrchu bazénu.

Na jakou teplotu ohřeje kolektor vodu?

Dosahovaná teplota záleží na intenzitě slunečního záření, typu použitých kolektorů a účelu jejich použití. V zásadě je možné ohřát teplotu i na 100°C, ale není to potřebné ani smysluplné. Teplá voda se většinou ohřívá na 55 – 65°C.  Čím vyšší je požadovaná teplota, tím je nižší účinnost kolektorů.

Jaký typ kolektoru je vhodný?

Pro přípravu TUV, přitápění, případně ohřev vody v bazénu používáme ploché kolektory. V zařízeních vyžadujících ohřev na vyšší teplotu a pro technologické účely je již smysluplné použití trubicových vakuových kolektorů, případně plochých vakuových. Ploché nevakuové kolektory jsou vhodné i na celoroční ohřev vody v interiérových bazénech. Pro ohřev vody v exteriérových sezónních bazénech doporučujeme plastové solární absorbéry.

Co všechno ještě patří k solárnímu systému?

Pro spolehlivou a dlouhodobou činnost solárního systému je nutné používat uzavřený solární systém s nepřímým ohřevem. V kolektoru musí být nemrznoucí kapalina umožňující celoroční využití systému. Dále musí systém obsahovat: expanzní nádobu, pojistný ventil, odvzdušňovací zařízení a plnící systém , čerpadlovou jednotku a elektronickou regulaci, měděné nebo nerezové potrubí s teplotně odolnou izolací.

Jak lze sestavit nejjednodušší a nejlevnější solární systém na ohřev vody?

K sestavení je třeba solárních kolektorů, jejich nosné konstrukce, solární instalační jednotky, elektronického regulátoru, expanzní nádoby,  solárního zásobníku a potrubí s izolací. Doporučujeme nejmenší systém se dvěma kolektory a 200 l zásobníkem. Tento systém je vhodný pro dvou až tříčlennou domácnost.

Jaké jsou výhody systému s čerpadlem a systému samotížného?

Samotížný – gravitační systém má nižší náklady. Jeho energetický zisk je ale o 30 % nižší než s čerpadlem. V našich klimatických podmínkách je jeho použití problematické. Systém s čerpadlem má sice vyšší náklady, ale i větší energetický zisk. Jeho využití je univerzálnější.

Může se použít k montáži plastové vodovodní potrubí?

Z důvodu pracovních teplot a tlaků vyskytujících se v solárním systému se smí používat jen kovové potrubí. Doporučujeme měděné nebo nerezové, přípustné je i ocelové.  Ne však pozinkované!

Jaké druhy izolací lze v solárním systému použít?

Extrémní teploty mohou dosáhnout v solárním systému se standardními kolektory 180°C a vakuovými kolektory až 260°C.  Z tohoto důvodu doporučujeme používat tepelné izolace z minerální vlny nebo z EPDM materiálu.

Rozbijí mi kolektor kroupy?

Kolektory, podle typu, jsou odolné vůči krupobití, které se běžně v Evropě vyskytuje! Každému zákazníkovi však doporučujeme připojistit si solární systém u pojišťovny. Tzv. Africké kroupy rozbijí spolehlivě celou střechu i s kolektory. Ještě štěstí že nejou v Česku příliš časté!

V létě pojedu na dovolenou, co se stane se solárem, když nebudu odebírat teplou vodu? Musím zakrýt něčím kolektory?

Každý solární systém má několik pojistek proti poškození v případě přehřátí kolektorů. K němu může dojít i při výpadku el. energie za plného slunečního svitu. V první řadě je systém opatřen expanzní nádrží, která vyrovnává roztažnost nemrznoucí kapaliny, ta je poměrně velká s ohledem na teploty nad 100°C . Druhou havarijní pojistkou je pojistný ventil, který v případě poškození expanzní nádrže odpustí přetlak kapaliny např. do kanystu, s nímž je propojen potrubím. Většina “chytřejších” elektronických regulací umožní ohřev vody v bojleru až na 85 – 90°C a v noci, když je teplota vzduchu nižší, spustí nuceně oběhové čerpadlo, které cirkulací kapaliny do kolektoru, zajistí zpětně vyzáření přebytečného tepla do atmosféry. Dojde-li během dne k nabití zásobníku vody na kritickou teplotu, regulace zastaví cirkulaci a další ohřev. V kolektoru se zvyšuje teplota podle intenzity solárního záření až do bodu tzv. stagnace (může to být až 180 °C ). Ze solární kapaliny se vytvoří páry, které výrazně zvyšují tlak v systému. Po ochlazení kolektorů (obvykle po západu slunce) páry zkondenzují a je obnovena cirkulace v systému. Nehrozí tedy poškození. Častým varem se však snižuje kvalita a mrazuvzdornost kapaliny. Zpětné vychlazování systému však “umí” poze systém s plochými nevakuovými kolektory.

Mám v zimě z kolektorů odstraňovat sníh?

Pokud se jedná jen o funkčnost kolektorů v zimě, není třeba sníh odstraňovat. Pokud zasvítí slunce na plochý nevakuový kolektor, odtaje velmi záhy v horní části kolektorového pole dostatečná plocha, která umožní “rozhýbat” neboli spustit oběh kapaliny. V tomto momentu se nevýhody částečného zpětného vyzařování kolektorů stává výhodou, protože velmi brzi zmizí sníh z celé plochy kolektorového pole. Podmínkou je, že má odtávající sníh kam sjíždět. Proto je vhodný sklon kolektorů od 40 ° a víc. Jsou li kolektory instalovány na rovné střeše, doporučujeme je montovat na zvýšenou roznášecí konstrukci alespoň 50 cm nad střechou. To samé platí při montáži v terénu. Nejlépe odtávají kolektory instalované na fasádě domu. Pozor však na padající sníh a led! Kolektory na šikmé střeše by se měly dle možnosti instalovat co nejvýše ke hřebenu, aby se nad nimi netvořila velká závěj sněhu a ledu, která zatěžuje nosnou konstrukci a hrozí její postupné uvolňování.

Jakou má životnost solární systém? Jaká je nutná údržba?

Životnost slunečních kolektorů s ohledem na použití ušlechtilých materiálů (měď, eloxovaný hliník, sklo…) je udávána výrobci v rozmezí 25 – 35 let. Nejstarší ještě stále fungující “socialistické” kolektory pochází ze 70. let minulého století a jsou jsou již v “důchodovém věku”. Fungují okolo 30 – 40 ti let! Samozřejmě jejich účinnost je s ohledem na tehdy používané technologie podstatně menší než u současných moderních solárních kolektorů. Dá se předpokládat, že životnost současných bude až trojnásobně delší než u zásobníků TUV (12 – 15 let). Pravděpodobnost výměny elektrických částí systému (regulace, čerpadlo) je v rozmezí 10 -15 ti let. Výměna nemrznoucí náplně je předpokládána zhruba po 7-mi letech. Doporučujeme alespoň 1x za rok kontrolovat ukotvení kolektorů (konstrukcí), po cca 3 letech zkontrolovat stav expanzní nádrže a pojistného ventilu. Je třeba myslet na kontrolu mrazuvzdornosti solární kapaliny!

V solárním systému mi klesl tlak kapaliny, mohu ji doplnit vodou?

V žádném případě nedoporučujeme doplňovat kapalinu vodou. Je jedno jestli je to obyčejná vodovodní, nebo destilovaná. Naředěním se snižuje mrazuvzdornost a zvyšuje riziko poškození mrazem. Zamrzlý kolektor nejde obvykle spravit a čekala by vás dosti finančně bolestná výměna!

1. 6. 2009