Realizace

Logo - realizace

Způsob provedení montáže solárního systému se může  lišit v závislosti na složitosti a účelu, ke kterému má sloužit. Časová náročnost je taktéž různá s ohledem na výše uvedené. Malé solární systémy, které slouží pouze k přípravě teplé vody,  lze v jednodušších případech provést během jednoho dne. Montáž provádí zpravidla tři montéři.

Montáž kolektorů na šikmou střechu – krytina kanadský šindel

Příklad instalace kolektorů na šikmé střeše:
 1. Po příjezdu na staveniště si vedoucí montáže spolu s pracovníky ujasní  přístupovou trasu na střechu, umístění pracovních žebříků, po kterých probíhá transport materiálu a osob pracujících na střeše.
 2. Vedoucí montáže seznámí pracovníky s plánem montáže a určí, kteří budou provádět instalaci na střeše a pracovníka, který bude provádět montáž solárního zásobníku (obvykle ve sklepě, v kotelně)
 3. Pokud je součástí dodávky demontáž starého ohřívače, provede se přednostně  jeho odstranění (odpojení od vodoinstalace, elektroinstalace, případně od topení).
 4. Následuje nastěhování a usazení nového solárního zásobníku. Určený pracovník zahájí “vystrojení” zásobníku všemi potřebnými armaturami a pokračuje v připojování na vodovodní řád, případně topení. Dále pokračuje v propojování  zásobníku s čerpadlovou  jednotkou,  instalaci a seřízení tlaku expanzní nádrže. Provádí veškeré instalační práce v prostoru strojovny.
 5. V případě, že se jedná o taškovou střechu, provedou pracovníci určení k práci na střeše, částečné rozkrytí tašek tak, aby byly zajištěny výstupové trasy po laťování střechy do místa kam se budou instalovat sluneční kolektory.
 6. Dále provedou montáž nosné konstrukce a zakrytí tašek pod kolektory.
 7. Následuje vynesení kolektorů na střechu a jejich usazení na konstrukci.
 8. Poté se začne provádět montáž potrubí, které se do půdního prostoru “protáhne” prostupovými či odvětrávacími taškami krytiny.
 9. Postupně se provádí instalace potrubí  současně s jeho izolováním návlekovými kaučukovými izolacemi z půdy směrem k solárnímu ohřívači. Současně se instaluje kabel kolektorového čidla.
 10. Po připojení solárního potrubí na čerpadlovou jednotku se provede proplach vodou a následné naplnění a odvzdušnění systému nemrznoucí náplní.
 11. Posledním krokem je zapojení elektroinstalace – regulace a čerpadla a uvedení systému do provozu. Podmínkou provedení zkoušky  je dostatečná intenzita solárního záření.

Montáž kolektorů na šikmou střechu – krytina plech

Instalace kolektorů na ploché střeše

Instalace kolektorů na ploché střeše e liší ve způsobu kotvení konstrukce a prostupem potrubí pod krytinu. Pokud není možné kotvit konstrukci ke střešnímu plášti přímo, použije se tzv. zátěžové kotvení. Spočívá v tom, že se na střešní plášť a geotextilii položí betonové prefabrikované desky (PZD) odpovídající hmotnosti. Pozor na zvýšené zatížení střechy – měl by vždy posoudit statik! Na PZD se ukotví nosná konstrukce. Nelze li použít např nevyužitý větrací průduch, kterým by bylo možno svést potrubí do strojovny, případně do sklepa, může vést trasa potrubí po fasádě domu a do sklepa (strojovny) se projde skrz obvodové zdivo.

Montáž kolektorů na plochou zapuštěnou střechu

Instalace kolektorů v terénu vedle domu

K instalaci připraví montážní firma podpěrnou kovovou konstrukci (zpravidla cca 50 – 60 cm vysokou) a provede  její zabetonování do terénu. Následuje montáž nosné konstukce a kolektorů. Do domu lze “natáhnout” potrubí  např. PVC chráničkou, která zamezí styku zeminy s izolacemi potrubí.

Orientační doby montáží solárních systémů (3 lidé)

Pokud je instalace složitější s ohledem na počet kusů kolektorů, druh střešní krytiny, akumulačních zásobníků, délku potrubí apod., může montáž provádět více pracovníků nebo delší dobu.

počet kolektorůúčeltrvání
2 kolektorypouze připojení na vodu 1 den
3 kolektorypouze připojení na vodu 1 den
3 kolektorypřipojení na vodu a topení1,5 dne
4–6 kolektorůpřipojení na vodu a topení2-3 dny
4-10 kolektorůpřipojení na vodu a topení4-5 dní

Rizika pracovníků spojená s instalací na střeše

Musíme upozornit, že práce na střechách je kvalifikována z hlediska bezpečnosti jako vysoce riziková, proto nelze montáž  provádět při zhoršených povětrnostních podmínkách (mlha, déšť, sníh, námraza, blesky …) V případě náhlého zhoršení počasí jsou pracovníci povinni montáž přerušit a pokračovat v ní až v době, kdy lze práci provádět bezpečně. Každý pracovník je řádně proškolen a seznámen s riziky spojenými s prací ve výškách. Montér by měl používat prostředky osobní ochrany určenými k zabránění pádu z výšky.

1. 6. 2009