Šikmá střecha

Příklad instalace kolektorů na šikmé střeše:
 1. Po příjezdu na staveniště si vedoucí montáže spolu s pracovníky ujasní  přístupovou trasu na střechu, umístění pracovních žebříků, po kterých probíhá transport materiálu a osob pracujících na střeše.
 2. Vedoucí montáže seznámí pracovníky s plánem montáže a určí, kteří budou provádět instalaci na střeše a pracovníka, který bude provádět montáž solárního zásobníku (obvykle ve sklepě, v kotelně)
 3. Pokud je součástí dodávky demontáž starého ohřívače, provede se přednostně  jeho odstranění (odpojení od vodoinstalace, elektroinstalace, případně od topení).
 4. Následuje nastěhování a usazení nového solárního zásobníku. Určený pracovník zahájí “vystrojení” zásobníku všemi potřebnými armaturami a pokračuje v připojování na vodovodní řád, případně topení. Dále pokračuje v propojování  zásobníku s čerpadlovou  jednotkou,  instalaci a seřízení tlaku expanzní nádrže. Provádí veškeré instalační práce v prostoru strojovny.
 5. V případě, že se jedná o taškovou střechu, provedou pracovníci určení k práci na střeše, částečné rozkrytí tašek tak, aby byly zajištěny výstupové trasy po laťování střechy do místa kam se budou instalovat sluneční kolektory.
 6. Dále provedou montáž nosné konstrukce a zakrytí tašek pod kolektory.
 7. Následuje vynesení kolektorů na střechu a jejich usazení na konstrukci.
 8. Poté se začne provádět montáž potrubí, které se do půdního prostoru “protáhne” prostupovými či odvětrávacími taškami krytiny.
 9. Postupně se provádí instalace potrubí  současně s jeho izolováním návlekovými kaučukovými izolacemi z půdy směrem k solárnímu ohřívači. Současně se instaluje kabel kolektorového čidla.
 10. Po připojení solárního potrubí na čerpadlovou jednotku se provede proplach vodou a následné naplnění a odvzdušnění systému nemrznoucí náplní.
 11. Posledním krokem je zapojení elektroinstalace – regulace a čerpadla a uvedení systému do provozu. Podmínkou provedení zkoušky  je dostatečná intenzita solárního záření.

Montáž kolektorů na šikmou střechu – krytina plech

Montáž kolektorů na šikmou střechu – krytina kanadský šindel

6. 3. 2013