Ostatní instalace

Instalace kolektorů v terénu vedle domu

K instalaci připraví montážní firma podpěrnou kovovou konstrukci (zpravidla cca 50 – 60 cm vysokou) a provede  její zabetonování do terénu. Následuje montáž nosné konstukce a kolektorů. Do domu lze “natáhnout” potrubí  např. PVC chráničkou, která zamezí styku zeminy s izolacemi potrubí.

6. 3. 2013