Solární systémy s pěti kolektory

Ukázky namontovaných solárních systému s pěti kolektory. Ty mohou dodávat teplo na ohřev 500 l TUV, obvykle je však takový systém využívan v kombinaci k přípravě TUV a zároveň k přitápění objektu (přes akumulační nádrže), eventuelně k přihřívání vody v bazénu (přebytkové teplo v letních měsících).