Solární systémy se čtyřmi kolektory

Ukázky namontovaných solárních systému se čtyřmi kolektory. Obvykle využívané k přípravě 400-500 l TUV, eventuelně k přihřívání vody v bazénu (přebytkové teplo v letních měsících).