montáž

 
 

Solární systémy s šesti kolektory

Ukázky namontovaných solárních systému s šesti kolektory. Ty mohou dodávat teplo na ohřev 600 l TUV, obvykle je však takový systém využívan v kombinaci k přípravě TUV a zároveň k přitápění objektu (přes akumulační nádrže), eventuelně k přihřívání vody v bazénu (přebytkové teplo v letních měsících).

Solární systémy s pěti kolektory

Ukázky namontovaných solárních systému s pěti kolektory. Ty mohou dodávat teplo na ohřev 500 l TUV, obvykle je však takový systém využívan v kombinaci k přípravě TUV a zároveň k přitápění objektu (přes akumulační nádrže), eventuelně k přihřívání vody v bazénu (přebytkové teplo v letních měsících).

Solární systémy se čtyřmi kolektory

Ukázky namontovaných solárních systému se čtyřmi kolektory. Obvykle využívané k přípravě 400-500 l TUV, eventuelně k přihřívání vody v bazénu (přebytkové teplo v letních měsících).

Solární systémy se třemi kolektory

Ukázky namontovaných solárních systému se třemi kolektory. Obvykle využívané k přípravě 300-400 l TUV, eventuelně k přihřívání vody v bazénu (přebytkové teplo v letních měsících).

Solární systémy se dvěma kolektory

Ukázky namontovaných solárních systému se dvěma kolektory. Obvykle jsou takové jednoduché systémy využívané k přípravě 200-250 l TUV, eventuelně k přihřívání vody v bazénu (přebytkové teplo v letních měsících).

Ukázka instalace – 750 l AKU / 140 l TUV

Výchozí stav

Zdroj energie TUV:zemní plynSlon střechy:45°
Spotřeba energie TUV:4.599 kWh/rokAzimut střechy:J (270°)
Zdroj energie vytápění:zemní plynTyp střechy:plochá
Spotřeba energie vytápění:22.862 kWh/rokPočet osob:4
Lokalita:Červený KostelecSpotřeba vody:50 l/osoba/den

Předčtěte si více »