Využití

Logo - využití

Sluneční kolektory (či solární panely nebo-li solární termické kolektory) přeměňují energii slunečního záření v energii tepelnou, a využívají se v domácnostech k těmto třem účelům, které lze samozřejmně kombinovat:

 • příprava teplé užitkové vody
 • nízkoteplotní přitápění objektu
 • ohřev bazénové vody
Příprava teplé užitkové vody

Je nejvíce využívaná varianta využí slunečních kolektorů. Slunečními kolektory protéká teplonosná kapalina, která ohřívá vodu ve speciálním solárním zásobníku. Konstrukce solárního zásobníku se od klasického ohřívače liší především tím, že výměník tepla má větší teplosměnnou plochu. Vedení k solárnímu zásobníku by mělo být co nejkraší, kvalitně tepelně izolované. Za přijatelný pokles teploty lze považovat 1 – 2 °C mezi kolektorem a výměníkem tepla. Typy solárních zásobníků:

 1. trivalentní – solární výměník, výměník pro ohřev z kotle ÚT, elektrické topné těleso (velmi často využívané)
 2. bivaletní – solární výměník, elektrické topné těleso (nejvíce využívané)
 3. monovaletní – solární výměník (nepoužívá se téměř vůbec)
Nízkoteplotní přitápění slunečními kolektory

Sluneční kolektory je možné využívat i k vytápění rodinných domků a podnikatelských objektů. Protože problematika aplikací kolektorů k tomuto účelu je poměrně složitá, pokusíme se zde objasnit základní principy funkce solárních vytápěcích systémů.

Velmi zjednodušeně lze říci, že jsou tyto možnosti jak naakumulovat sluneční energii:

 1. akumulace se provádí během léta a zpočátku podzimu do velkého množství vody
 2. akumulace do menšího objemu zásobníku pouze v topném období
 3. teplo se převádí přímo do náplně ÚT během topné sezóny prostřednictvím výměníku (přímé vytápění)

Varianta č. 1 je z hlediska výsledného efektu (úspor jiného zdroje energie) nejprogresivnější. Nevýhodou je poměrně veliká investice do kvalitně izolovaného akumulátoru (zásobníku), a dále velikost zastavěného prostoru. Tento systém je vhodný obzvláště u novostaveb, kde lze již ve fázi projektové přípravy s umístěním zásobníku počítat. Nejuspokojivější výsledky lze dosáhnout ve spolupráci s velkoplošným podlahovým vytápěním, které má nízký tepelný spád (tzn. systém využívá topné vody o teplotě max. 35 – 40 st.C). Tzn. že pokud teplota vody v akumulátoru neklesne pod tuto hodnotu, lze provádět vytápění bez jakéhokoliv dotápěcího zdroje. Při poklesu teploty pod tuto hranici se dohřívá topné médium např. el. nebo plynem. Pro úplné využití zbytkového tepla v akumulátoru se dá úspěšně využít i méně výkonné tepelné čerpadlo voda – voda.

Varianta č. 2 je méně náročná na stavební objem nutný pro zásobník tepla ( dá se např. aplikovat v objektech vytápěných elektro akumulačně). Tepelná setrvačnost o takovýchto systémů je však poměrně malá. U těchto systémů se předpokládá bezpodmínečně další zdroj tepla pro období, kdy je intenzita slunečního záření velmi malá, nebo nulová. Tento systém je nutno zkombinovat s ohřevem TUV, eventuelně s ohřevem vody v bazénu.

Varianta č. 3 je vhodná pouze u systémů kombinovaných s ohřevem vody v bazénech v letních měsících. Energii pohlcenou kolektory je nutno obzvláště v letních měsících odebírat, aby nedocházelo k přehřívání kolektorů. Nevýhodou tohoto systému je, že vytápění probíhá pouze během doby slunečního svitu ( tzn. ve dne). Pro každý z výše uvedených systémů je nutno zpracovat studii technického řešení,v případě realizace projektovou dokumentaci. Toto je možné si objednat prostřednictvím “ dotazníku zakázky „, který si v případě vážného zájmu o solární vytápění vyžádejte u naší firmy. Ceny za zpracování studie ( projektové dokumentace) jsou individuální podle složitosti navrhovaného systému.
Všechny výše uvedené varianty jsou vhodné pouze pro nízkoteplotní vytápěcí systémy (podlahové, stěnové, velkoplošné radiátorové)!!!

Ohřev bazénové vody slunečními kolektory

Vodní plocha bazénu je schopna pohltit dostatečné množství sluneční energie potřebné pro ohřátí vody na teplotu příjemnou lidskému tělu pouze ve velmi omezené části koupací sezóny. Obzvláště v poslední době jsou v módě zahradní bazény s velkým množstvím vody. Spoléhat se pouze na ohřátí vody přímým slunečním zářením je velmi iracionální. Je mnoho způsobů, jak udržet teplotu vody ve Vašem bazénu, která umožní koupání i v chladnějším období na počátku a na konci sezóny. Avšak většina z nich je vysoce energeticky náročná. Pro ohřev vody v bazénech existuje několik základních solárních systémů. Volba systému je závislá na požadavcích zákazníka, ale hlavně na výši investice, kterou je ochoten majitel bazénu věnovat na komfortní prodloužení sezóny rekreačního koupání. Základním stavebním prvkem solárních zařízení pro ohřev vody jsou jsou „jímače“ sluneční energie, budeme se v této úvodní informaci zabývat hlavně jimi. Celý solární systém se skládá z mnoha dalších prvků, které je nutno navrhnout individuálně.Sluneční energii lze přijímat pomocí :

 1. plastových absorbérů – bazénová voda protáká vertikálně situovanými kanálky, které ústí do sběrné a rozdělovací trubice, tím je zaručeno dokonalé předávání sluneční energie do protékající vody z bazénu
 2. slunečních kolektorů – předání tepla do vody z bazénu probíhá přes externí výměníku (nerezový, titanový) a je vhodné kombinovat ohřev bazénové vody s přípravou teplé užitkové vody (kvůli přebytkům tepla v létě)

Výhody plastových absorbérů:

 • relativně nižší pořizovací náklady
 • snadná montáž a propojení pomocí PVC potrubí
 • instalovat je lze kdekoliv poblíž bazénu přímo do terénu
 • PA mohou přímo ohřívat vodu z bazénu i bez výměníku

Nevýhody plastových absorbérů:

 • účinnost je ovlivňována prouděním a teplotou vzduchu
 • životnost PA se pohybuje mezi 10 – 15 ti lety

Výhody plochých kapalinových kolektorů:

 • podstatně vyšší účinnost oproti plastovým absorbérům v období jaro – podzim. Ohřev probíhá i v období nízké intenzity slunečního záření i při větrném počasí
 • životnost kolektorů je 20 – 30 let
 • kolektory není nutno po skončení sezóny vypouštět
 • pro efektivní celoroční využití plochých kolektorů je velice doplnit systém pro ohřívání bazénu solárním zásobníkem pro celoroční ohřev užitkové vody

Nevýhody plochých kapalinových kolektorů:

 • vyšší pořizovací cena
 • nelze je použít pro přímý ohřev vody z bazénu
1. 6. 2009