Přítápění objektu

Nízkoteplotní přitápění slunečními kolektory

Sluneční kolektory je možné využívat i k vytápění rodinných domků a podnikatelských objektů. Protože problematika aplikací kolektorů k tomuto účelu je poměrně složitá, pokusíme se zde objasnit základní principy funkce solárních vytápěcích systémů.

Velmi zjednodušeně lze říci, že jsou tyto možnosti jak naakumulovat sluneční energii:

  1. akumulace se provádí během léta a zpočátku podzimu do velkého množství vody
  2. akumulace do menšího objemu zásobníku pouze v topném období
  3. teplo se převádí přímo do náplně ÚT během topné sezóny prostřednictvím výměníku (přímé vytápění)

Varianta č. 1 je z hlediska výsledného efektu (úspor jiného zdroje energie) nejprogresivnější. Nevýhodou je poměrně veliká investice do kvalitně izolovaného akumulátoru (zásobníku), a dále velikost zastavěného prostoru. Tento systém je vhodný obzvláště u novostaveb, kde lze již ve fázi projektové přípravy s umístěním zásobníku počítat. Nejuspokojivější výsledky lze dosáhnout ve spolupráci s velkoplošným podlahovým vytápěním, které má nízký tepelný spád (tzn. systém využívá topné vody o teplotě max. 35 – 40 st.C). Tzn. že pokud teplota vody v akumulátoru neklesne pod tuto hodnotu, lze provádět vytápění bez jakéhokoliv dotápěcího zdroje. Při poklesu teploty pod tuto hranici se dohřívá topné médium např. el. nebo plynem. Pro úplné využití zbytkového tepla v akumulátoru se dá úspěšně využít i méně výkonné tepelné čerpadlo voda – voda.

Varianta č. 2 je méně náročná na stavební objem nutný pro zásobník tepla ( dá se např. aplikovat v objektech vytápěných elektro akumulačně). Tepelná setrvačnost o takovýchto systémů je však poměrně malá. U těchto systémů se předpokládá bezpodmínečně další zdroj tepla pro období, kdy je intenzita slunečního záření velmi malá, nebo nulová. Tento systém je nutno zkombinovat s ohřevem TUV, eventuelně s ohřevem vody v bazénu.

Varianta č. 3 je vhodná pouze u systémů kombinovaných s ohřevem vody v bazénech v letních měsících. Energii pohlcenou kolektory je nutno obzvláště v letních měsících odebírat, aby nedocházelo k přehřívání kolektorů. Nevýhodou tohoto systému je, že vytápění probíhá pouze během doby slunečního svitu ( tzn. ve dne). Pro každý z výše uvedených systémů je nutno zpracovat studii technického řešení,v případě realizace projektovou dokumentaci. Toto je možné si objednat prostřednictvím “ dotazníku zakázky „, který si v případě vážného zájmu o solární vytápění vyžádejte u naší firmy. Ceny za zpracování studie ( projektové dokumentace) jsou individuální podle složitosti navrhovaného systému.
Všechny výše uvedené varianty jsou vhodné pouze pro nízkoteplotní vytápěcí systémy (podlahové, stěnové, velkoplošné radiátorové)!!!

6. 3. 2013