Příprava TUV

Příprava teplé užitkové vody

Je nejvíce využívaná varianta využí slunečních kolektorů. Slunečními kolektory protéká teplonosná kapalina, která ohřívá vodu ve speciálním solárním zásobníku. Konstrukce solárního zásobníku se od klasického ohřívače liší především tím, že výměník tepla má větší teplosměnnou plochu. Vedení k solárnímu zásobníku by mělo být co nejkraší, kvalitně tepelně izolované. Za přijatelný pokles teploty lze považovat 1 – 2 °C mezi kolektorem a výměníkem tepla. Typy solárních zásobníků:

  1. trivalentní – solární výměník, výměník pro ohřev z kotle ÚT, elektrické topné těleso (velmi často využívané)
  2. bivaletní – solární výměník, elektrické topné těleso (nejvíce využívané)
  3. monovaletní – solární výměník (nepoužívá se téměř vůbec)
6. 3. 2013